Eens per 3 weken op woensdagavond zal onze cosmetisch arts Dennis Bartels, praktijk houden op onze locatie aan de Koninginnelaan. Wanneer u dhr. Bartels wilt consulteren verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig kenbaar te maken.

Botox (botuline toxine)

Botox of Botuline toxine A is een geneesmiddel dat geproduceerd wordt door een bacterie. Botox “leeft” niet maar is een eiwit dat de spieren tijdelijk verslapt en inactief maakt. Botox is een toxine. Door injectie van dit middel in het lichaam stopt de prikkeloverdracht van een zenuwcel naar de spier, of zweetklier in het gebied van de inspuiting. Daardoor zorgt Botox ervoor dat de spier of klier ophoudt met de uitvoering van zijn taken.

Botox voor de fronsrimpels

De verticale fronsen tussen de wenkbrauwen zijn het gevolg van overactieve spieren. Door de wenkbrauwen naar binnen te trekken, kan met concentratie of boosheid uitdrukken. Wordt die mimiek vaak herhaald, dan zullen permanente huidrimpels zich ontwikkelen. Door remming van deze overactieve voorhoofdspieren met Botox zal deze negatieve gezichtsuitdrukking verdwijnen.

Botox voor kraaienpootjes

Vroeger was er geen redelijke medisch of chirurgische oplossing voor het probleem van kraaienpootjes. Zelfs met de diepste chemische peeling of laser resurfacing technieken, is een snelle terugkeer van deze plooien rondom de ogen onontkoombaar. Tegenwoordig heeft Botox zijn efficiëntie bewezen in het voorkomen van de terugkeer van de rimpels door de activiteit van de onderliggende spieren, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de rimpels, te remmen.

Botox voor de horizontale voorhoofdslijnen

Sommige mensen gebruiken verschillende spieren om hun wenkbrauwen omhoog te trekken, anderen “spreken” met hun voorhoofd. Een voorhoofdslift, die tegenwoordig steeds meer endoscopisch wordt verricht om littekens te beperken, behoort tot de mogelijkheden. Maar met Botox wordt de oorzaak bestreden nl. het stilleggen van de huidspieren die aan de huid trekken en de rimpel veroorzaken.

Botox bij overmatige transpiratie (hyperhidrose)

Botox blokkeert niet alleen de prikkeloverdracht tussen zenuw en spier zoals bij rimpelvorming, maar als dit nodig is ook tussen zenuw en zweetklier. Overmatig transpireren is dan verleden tijd.

Meestal volstaan 3 tot 5 behandelingen. Omdat er gedurende 6 weken bindweefselvorming plaatsvindt, is het van belang telkens kleine hoeveelheden te injecteren om overcorrectie te voorkomen. Het resultaat kan dus beoordeeld worden na 6 weken, waarna gekeken wordt of er nabehandelingen moeten volgen.

Risico’s en complicaties

Er zijn altijd algemene risico’s met betrekking tot de techniek en de methodes die worden toegepast, hierdoor ontstaat de mogelijkheid op ongewenste reacties, zelfs na een nauwkeurige en zorgvuldige behandeling.

Tijdelijk afzakken van de oogleden is een belangrijke complicatie. Dit komt bij minder dan 1% van alle inspuitingen voor. U kunt dit risico verminderen door na de inspuiting de spier intensief aan te spannen, zodat het toxine zich beter kan lokaliseren. Als de ogen afzakken, is het meestal zeer gering en verdwijnt het probleem meestal binnen twee weken vanzelf weer. Speciale oogdruppels kunnen afzakkende oogleden verhelpen.

Botox moet niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap of tijdens de periode van borstvoeding. Een behandeling met Botox duurt ongeveer 15 minuten. Het inbrengen van een huidverdoving is niet noodzakelijk. Nadien is de huid gedurende enkele uren enigszins gezwollen en rood. De meeste mensen kunnen de volgende dag gewoon weer normaal functioneren. In een enkel geval treedt er een blauw plekje op, hiervoor kunt u Auriderm K2 gel gebruiken. Een blauwe plek kan gecamoufleerd worden en is na een paar dagen verdwenen. Ook is een wat drukkend gevoel op de plaats van de inspuiting heel normaal.

Consult

U heeft altijd eerst een voorlichtingsgesprek met onze arts. De werkzame injectable-artsen hebben zich toegelegd op dit specifieke vakgebied en kunnen een nauwkeurige diagnose van uw huid maken, de veroudering van de huid beoordelen en weten welke volumes nodig zijn en welke rimpels opgevuld kunnen worden. Het is belangrijk u goed te laten informeren, zodat uw verwachtingen reeel zijn.

De duur en het resultaat van de correctie verschillen per individu en hangen mede samen met uw leefwijze en het verouderingsproces van de huid. Om het resultaat te ondersteunen is het van belang, dat u uw huid goed verzorgt en met name niet blootstelt aan te sterke zonbestraling.

De behandeling

Het inbrengen van de fillers gebeurt met hele fijne naaldjes, waardoor de behandeling over het algemeen niet pijnlijk is. Omdat het gebied rondom de mond erg gevoelig is, wordt bij behandeling van dit gebied eerst verdoofd. Na de behandeling is de huid gedurende enkele uren enigszins gezwollen en rood.

Een behandeling duurt ongeveer 15 minuten. Het uiteindelijk effect is pas na enkele weken zichtbaar. Voor een optimaal effect moet de behandeling soms een of meerdere malen herhaald worden.

Fillers mogen niet gebruikt worden in gebieden met actieve huidaandoening, tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding en bij bepaalde aandoeningen. Indien het gebied al eerder behandeld is met een tijdelijk product, moet dit eerst volledig geresorbeerd zijn (meestal 6 maanden). Hyaluronzuur en CaHA mogen niet geinjecteerd worden op plaatsen waar een permanente filler aanwezig is.

Na de behandeling

Na de behandeling kan er roodheid, blauwe plek, lichte plaatselijke zwelling en/of pijn optreden in het behandelde gebied. Deze verschijnselen kunnen enkele uren tot 2 weken aanhouden en zijn eigenlijk normaal voorkomende verschijnselen na de een behandeling.

 

LET OP! Afspraken bij onze cosmetisch arts kunnen alleen telefonisch of via de mail afgesproken worden en niet via ons reserveringssysteem!